1 ile 8 arası 8 sonuç (toplam 8) görüntüleniyor
 • Yazar
  Arama Sonuçları
 • #100024552

  simpsonsoner
  Katılımcı

  Topraktan mı çıktı yarı toprak bir yaratık,
  Gökten mi indi yarı gök bir kartal.
  Bir Memet daha var oldu o sıra,
  Tepenin doruğunda kalpağı al.

  Bir Memet olduğu besbelli,
  Saçları başakta, gözleri çiçekte.
  Elleri ayakları öylesin kocaman,
  Yüzü altı Memet’in yüzüne öylesin benzemekte.

  Vardı üç adımda masalcana,
  Ağzı duman tüten makineliye, dev.
  Kabzayı kavrar kavramaz bastı tetiğe
  Fışkırdı namludan sonsuz bir alev.

  Allah Allah, şaştı bütün dağlar, bütün gök,
  Şaştı dost düşman.
  Bu kimdir, bu kaçıncı Memet’tir,
  Ölülerde dirilerde dondu kan.

  Görsen efsane, görmesen efsane,
  Duysan efsane.
  Uzak mıdır bayraktan düşen,
  Yakın mıdır ne?

  Bir parıltı bir parıltı tarihten,
  Tanrıca dik.
  Yurdun ulusun kutsal gücü,
  Bu yedinci Memet, Memetçik.

  #100023590

  Konu: TEFTIŞ

  grup forumunda Nazım Hikmet RAN

  afflicted_
  Katılımcı

  Teftiş

  Sayfada saygıyla göze çarpsın diye
  komuşlar fotoğrafı baş köşeye.
  İzmir’de, Kordon’da, Memetleri teftiş.
  Vakit öğle, hava sıcak, gün uzun belli.
  Önde Amerikan paşası kafayı dikmiş
  ve sırmalı şapkasında eli
  kasap bıçağı gibi parlıyor keskin, geniş
  ve küfredip sesini duyuyorum
  toprağıma tokat gibi inen adımlarının.
  Türk paşası on beş adım geride.
  Yüzünü göremiyorum, gölgeli.
  Belki alışmış,
  belki utanıyor, belki öfkeli.
  Memetlere bakıyorum :
  Dişleri kenetli, gözleri karanlık,
  gözleri dikilmiş yere.
  Sanıyorum yakındır, bir daha çıkmayacaklar
  İzmir’de, Kordonboyu’nda böyle teftişlere…

  #100023368

  afflicted_
  Katılımcı

  Mister Dallas,
  sizden saklamak olmaz,
  hayat pahalı biraz bizim memlekette.
  Mesela iki yüz gram et alabilirsiniz,
  koyun eti,
  Ankara’da 23 sente,
  yahut bir kilodan biraz fazla mercimek,
  elli santim kefen bezi yahut,
  yahut da bir aylığına
  yirmi yaşlarında bir tane insan
  erkek,
  ağzı burnu, eli ayağı yerinde,
  üniforması, otomatiği üzerinde,
  yani öldürmeye, öldürülmeye hazır;
  belki tavşan gibi korkak,
  belki toprak gibi akıllı,
  belki gençlik gibi cesur,
  belki su gibi kurnaz,
  (her kaba uymak meselesi)
  belki ömründe ilk defa denizi görecek,
  belki ava meraklı, belki sevdalıdır.
  Yahut da aynı hesapla Mister Dallas,
  (tanesi 23 sentten yani)
  satarlar size bu askerlerin otuzbeşini birden
  İstanbul’da bir tek odanın aylık kirasına,
  seksen beş onda altısını yahut,
  bir çift ıskarpin parasına.
  Yalnız bir mesele var Mister dallas,
  herhalde bunu sizden gizlediler.
  Size yirmi üç sente sattıkları asker,
  mevcuttu üniformanızı giymeden önce de,
  mevcuttu otomatiksiz filan,
  mevcuttu sadece insan olarak,
  mevcuttu,
  tuhafınıza gidicik,
  mevcuttu
  hem de çoktan mı çoktan
  daha sizin devletin adı bile konmadan.
  Mevcuttu, işiyle gücüyle uğraşıyordu,
  mesela Mister Dallas,
  yeller eserken yerinde sizin New York’un,
  kurşun kubbeler kurdu o,
  gökkubbe gibi yüksek,
  haşmetli, derin.
  Elinde Bursa bahçeleri gibi nakışlandı ipek.
  Halı dokur gibi yonttu mermeri
  ve nehirlerin bir kıyısından öbür kıyısına
  ebem kuşağı gibi attı kırk gözlü köprüleri.
  Dahası var Dallas,
  sizin dilde anlamı pek de belli değilken henüz
  zulüm gibi,
  hürriyet gibi,
  kardeşlik gibi sözlerin,
  dövüştü zulme karşı o,
  ve istiklal ve hürriyet uğruna
  ve milletleri kardeş sofrasına davet ederek
  ve yarin yanağından gayri her yerde,
  her şeyde,
  hep beraber
  diyebilmek için,
  yürüdü peşince Bedrettin’in;
  O, tornacı Hasan, köylü Memet, öğretmen Ali’dir,
  Kaya gibi yumruğunun son ustalığı,
  922 yılı 9 Eylül’üdür.
  Dedim ya, Mister Dallas,
  Herhalde bütün bunları sizden gizlediler.
  Ucuzdur vardır illeti.
  Hani şaşmayın,
  yarın çok pahalıya mal olursa size
  bu 23 sentlik asker,
  yani benim fakir, cesur, çalışkan milletim,
  her millet gibi büyük Türk milleti.

  #100023516

  afflicted_
  Katılımcı

  Kuvâyi Milliye – Beşinci Bap

  920’nin 16 Martı
  Ve
  Manastırlı Hamdi Efendi
  Ve
  Reşadiyeli Veli Oğlu Memet’in Hikâyesi

  «Bu hamiyetli ve cesur, Manastırlı Hamdi Efendi olmasaydı, İstanbul felâketinden kim bilir haber almak için ne kadar intizarlar içinde kalacaktık. İstanbul’da bulunan nâzır, mebus, kumandan, teşkilâtımız mensupları içinden bir zat çıkıp vaktiyle bize haber vermeği düşünmemiş olduğu anlaşılıyor. Demek ki cümlesini heyecan ve helecan kaplamıştı. Bir ucu Ankara’da bulunan telin İstanbul’da bulunan ucuna yanaşamayacak kadar şaşkın bir hale gelmiş olduklarına bilmem ki hükmetmek caiz olur mu?»
  (Nutuk, s. 295, Devlet Basımevi, İstanbul 1938)

  920’nin 16 Martı.
  Öğleden evvel
  saat onda
  makina başında şöyle bir telgraf aldı Ankara’daki :

  «Der-aliye 16/3/1920.
  İngilizler bastı bu sabah
  Şehzadebaşı’ndaki Muzika karakolunu.
  Müsademe edildi.
  İşgal altına alıyorlar İstanbul’u şimdi.
  Berâyi malûmat arzolunur.
  Manastırlı Hamdi.»

  920’nin 16 Martı.
  Harbiye Nezareti telgrafhanesi buldu Ankara’yı :
  «Etrafta dolaşıyor İngiliz askerleri.
  Şimdi işte
  İngiliz askerleri giriyorlar nezarete.
  İşte giriyorlar içeri.
  Nizamiye kapısına.
  Teli kes.
  İngilizler burdadır.»

  920’nin 16 Martı.
  Manastırlı Hamdi Efendi
  buldu Ankara’dakini tekrar :

  «Paşa hazretleri,
  Harbiye telgrafhanesini de işgal etti İngiliz bahriye askeri
  Tophane’yi de işgal ediyorlar bir taraftan,
  bir taraftan da zırhlılardan asker ihraç olunuyor.
  Vaziyet vehamet kesbediyor efendim.
  Paşa hazretleri,
  Emri devletlerine muntazırım.

  16 Mart 1920
  Hamdi»

  920’nin 16 Martı.
  Durumu bir daha tekrar etti Hamdi Efendi :

  «Sabah bizim asker uykuda iken
  İngiliz bahriye efradı karakolu işgal etmekte iken
  askerlerimiz uykudan şaşkın kalkınca müsademe başlıyor.
  Neticede bizden altı şehit, on beş mecruh olup
  İngilizler zırhlıları rıhtıma yanaştırıp
  Beyoğlu ve Tophane’yi işgal edip.
  İşte Beyoğlu telgrafhanesi de yok.
  İşte Beyoğlu telgraf memurları geldiler.
  Kovmuşlar.
  Burası da işgal olunacaktır bir saata kadar.
  Şimdi haber aldım efendim.»

  920’nin 16 Martı
  uykuda kesti kâfir üçümüzü,
  kurşuna dizdi kâfir ikimizi.
  İngiliz’in hepsi değil domuzu
  Sabaha karşı aldı canımızı.

  920’nin 16 Martı
  basıldı Vezneciler’de karargâh.
  Uyan be tosunum uyan.
  Üçümüzü uykuda kesti kâfir,
  üçümüz : Abdullah çavuş, Şarkışla’dan Osman,
  bir de Zileli Abdülkadir.

  920’nin 16 Martı
  Bozdoğan Kemeri’nde
  kurşuna dizdi kâfir ikimizi.
  Ahmet oğlu Nasuh arkadaşımın adı,
  Reşadiyeli Veli oğlu Memet benimkisi.

  920’nin 16 Martı
  uykuda kesti kâfir üçümüzü.
  Soktu Osman’ın karnına kasaturayı,
  bastı göğsüne kâfirin dizi.
  Dört çocuk babasıydı Abdullah çavuş.
  Doymadı dünyasına Abdülkadir.
  Üçümüzü uykuda kesti kâfir,
  kurşuna dizdi ikimizi.

  920’nin 16 Mart sabahı,
  karakolun karşısında
  bırakmadım elimden silâhı,
  yere serdim iki İngiliz’i.
  Senin ırzını kurtardım İstanbul’um,
  Sana can feda çakır gözlü gülüm.

  Üçümüzü uykuda kesti kâfir,
  kurşuna dizdi ikimizi.
  Şimdi üçümüz :
  Abdullah ve Osman ve Abdülkadir,
  taşları yan yana yatar Eyüp’te.
  Arama, bulamazsın ikimizin kabrini,
  belki maşrıkta, belki mağripte,
  biz de bilemeyiz yerini.

  Uykuda kestiler üçümüzü,
  kurşuna dizdiler ikimizi,
  Ahmet oğlu Nasuh arkadaşımın adı,
  Reşadiyeli Veli oğlu Memet benimkisi.
  Bir de altıncımız var,
  kara kaytan bıyıklı bir şehit,
  son mekânı şöyle dursun,
  adını da bilen yok…

  #100023536

  afflicted_
  Katılımcı

  Memed’e Son Mektubumdur

  Bir yandan cellatlar girdi araya,
  Bir yandan, oyun etti bana
  bu mendebur yürek,

  Nasip olmayacak Memed’im yavrum,
  seni bir daha görmek.

  Biliyorum,

  buğday başağı gibi delikanlı olacaksın,
  ben de öyleydim gençliğimde,
  kumral, ince, uzun;

  gözlerin ananınkiler gibi kocaman,
  bazen de bir parça bir tuhaf mahzun;
  alnın alabildiğine aydınlık;
  herhalde sesin de olacak
  – berbattı benimkisi –

  türküler döktüreceksin yanık mı yanık…
  Konuşmasını mı bileceksin
  – ben de becerirdim o işi
  sinirlenmediğim zamanlar –

  bal damlayacak dilinden.
  Vay, Memet, kızların çekeceği var
  senin elinden.

  Müşküldür
  babasız büyütmek erkek evladı.

  Ananı üzme oğlum,
  ben güldürmedim yüzünü,
  sen güldür.

  Anan,
  ipek gibi kuvvetli, ipek gibi yumuşak;
  anan,
  nineliğinde bile güzel olacak
  onu ilk gördüğüm günkü gibi,
  Boğaziçi’nde,
  on yedisinde
  ay işığı, günışığı, can eriği,
  dünya güzeli.

  Anan,
  ayrıldık bir sabah,
  buluşmak üzre,
  buluşamadık.

  Anan,
  anaların en iyisi en akıllısı,
  yüz yıl yaşar inşallah…

  Ölmekten, oğlum korkmuyorum,
  ama ne de olsa
  iş arasında bazen
  irkilip ansızın,

  yahut yalnızlığında uyku öncesinin
  günleri saymak biraz zor.

  Dünyada doymak olmuyor, Memet,
  doymak olmuyor…

  Dünyada kiracı gibi değil,
  yazlığa gelmiş gibi de değil,
  yaşa dünyada babanın eviymiş gibi…
  Tohuma, toprağa, denize inan.
  İnsana hepsinden önce.

  Bulutu, makinayı, kitabı sev,
  insanı hepsinden önce.

  Kuruyan dalın
  sönen yıldızın
  sakat hayvanın
  duy kederini,
  hepsinden önce de insanın.

  Sevindirsin seni cümlesi nimetlerin
  sevindirsin seni karanlık ve aydınlık,
  sevindirsin seni dört mevsim.
  ama hepsinden önce insan sevindirsin seni.
  Memet,
  memleketler içinde bir şirin memlekettir
  Türkiye,
  bizim memleket,
  insanı da,
  su katılmamışı,
  çalışkandır, ağırbaşlı, yiğittir,
  ama dehşetli fakir.
  ………….
  ……………
  Memet,
  ben dilimden, türkülerimden,
  tuzumdan, ekmeğimden uzakta,
  anana hasret, sana hasret,
  yoldaşlarıma, halkıma hasret öleceğim,
  ama sürgünde değil,
  gurbet ellerde değil,

  öleceğim rüyalarımın memleketinde,
  beyaz şehrinde en güzel günlerimin.
  ………….
  ……………

  #100023538

  Konu: MEMET

  grup forumunda Nazım Hikmet RAN

  afflicted_
  Katılımcı

  Memet

  Karşı yaka memleket,
  sesleniyorum Varna’dan,

  işitiyor musun?

  Memet! Memet!

  Karadeniz akıyor durmadan,
  deli hasret, deli hasret,
  oğlum, sana sesleniyorum,

  işitiyor musun?

  Memet! Memet!

  #100021448

  sudenaz
  Katılımcı

  Karlı kayın ormanında
  yürüyorum geceleyin.
  Efkârlıyım, efkârlıyım,
  elini ver, nerde elin?

  Ayışığı renginde kar,
  keçe çizmelerim ağır.
  İçimde çalınan ıslık
  beni nereye çağırır?

  Memleket mi, yıldızlar mı,
  gençliğim mi daha uzak?
  Kayınların arasında
  bir pencere, sarı sıcak.

  Ben ordan geçerken biri :
  “Amca, dese, gir içeri.”
  Girip yerden selâmlasam
  hane içindekileri.

  Eski takvim hesabıyle
  bu sabah başadı bahar.
  Geri geldi Memed’ime
  yolladığım oyuncaklar.

  Kurulmamış zembereği
  küskün duruyor kamyonet,
  yüzdüremedi leğende
  beyaz kotrasını Memet.

  Kar tertemiz, kar kabarık,
  yürüyorum yumuşacık.
  Dün gece on bir buçukta
  ölmüş Berut, tanışırdık.

  Bende boz bir halısı var
  bir de kitabı, imzalı.
  Elden ele geçer kitap,
  daha yüz yıl yaşar halı.

  Yedi tepeli şehrimde
  bıraktım gonca gülümü.
  Ne ölümden korkmak ayıp,
  ne de düşünmek ölümü.

  En acayip gücümüzdür,
  kahramanlıktır yaşamak :
  Öleceğimizi bilip,
  öleceğimizi mutlak.

  Memleket mi, daha uzak,
  gençliğim mi, yıldızlar mı?
  Bayramoğlu, Bayramoğlu,
  ölümden öte köy var mı?

  Geceleyin, karlı kayın
  ormanında yürüyorum.
  Karanlıkta etrafımı
  gündüz gibi görüyorum.

  Şimdi şurdan saptım mıydı,
  şose, tirenyolu, ova.
  Yirmi beş kilometreden
  pırıl pırıldır Moskova…

  #100020102

  likevoyager
  Katılımcı

  orhan kemal’in güzel anısına

  işten çıktım
  sokaktayım
  elim yüzüm üstümbaşım gazete

  sokakta tank paleti
  sokakta düdük sesi
  sokakta tomson
  sokağa çıkmak yasak

  sokaktayım
  gece leylâk
  ve tomurcuk kokuyor
  yaralı bir şahin olmuş yüreğim
  uy anam anam
  haziranda ölmek zor!

  havada tüy
  havada kuş
  havada kuş soluğu kokusu
  hava leylâk
  ve tomurcuk kokuyor
  ne anlar acılardan/güzel haziran
  ne anlar güzel bahar!
  kopuk bir kol sokakta
  çırpınıp durur

  çalışmışım onbeş saat
  tükenmişim onbeş saat
  acıkmışım yorulmuşum uykusamışım
  anama sövmüş patron
  ter döktüğüm gazetede
  sıkmışım dişlerimi
  ıslıkla söylemişim umutlarımı
  susarak söylemişim
  sıcak bir ev özlemişim
  sıcak bir yemek
  ve sıcacık bir yatakta
  unutturan öpücükler
  çıkmışım bir kavgadan
  vurmuşum sokaklara

  sokakta tank paleti
  sokakta düdük sesi
  sarı sarı yapraklarla birlikte sanki
  dallarda insan iskeletleri

  asacaklar aydemir’i
  asacaklar gürcan’ı
  belki başkalarını
  pis bir ota değmiş gibi sızlıyor genzim
  dökülüyor etlerim
  sarı yapraklar gibi

  asmak neyi kurtarır
  sarı sarı yaprakları kuru dallara?
  yolunmuş yaprakları
  kırılmış dallarıyla
  ne anlatır bir ağaç
  hani rüzgâr
  hani kuş
  hani nerde rüzgârlı kuş sesleri?

  asılmak sorun değil
  asılmamak da değil
  kimin kimi astığı
  kimin kimi neden niçin astığı
  budur işte asıl sorun!

  sevdim gelin morunu
  sevdim şiir morunu
  moru sevdim tomurcukta
  moru sevdim memede
  ve öptüğüm dudakta
  ama sevmedim, hayır
  iğrendim insanoğlunun
  yağlı ipte sallanan morluğundan!

  neden böyle acılıyım
  neden böyle ağrılı
  neden niçin bu sokaklar böyle boş
  niçin neden bu evler böyle dolu?
  sokaklarla solur evler
  sokaklarla atar nabzı
  kentlerin
  sokaksız kent
  kentsiz ülke
  kahkahanın yanıbaşı gözyaşı

  işten çıktım
  elim yüzüm üstümbaşım gazete
  karanlıkta akan bir su
  gibi vurdum kendimi caddelere
  hava leylâk
  ve tomurcuk kokusu
  havada köryoluna
  havada suçsuz günahsız
  gitme korkusu
  ah desem
  eriyecek demirleri bu korkuluğun
  oh desem
  tutuşacak soluğum

  asmak neyi kurtarır
  öldürmek neyi
  yaşatmaktır önemlisi
  güzel yaşatmak
  abeceden geçirmek kıracın çekirgesini
  ekmeksiz yuvasız hekimsiz bırakmamak

  ah yavrum
  ah güzelim
  canım benim / sevdiceğim
  bitanem
  kısa sürdü bu yolculuk
  n’eylersin ki sonu yok!
  gece leylâk
  ve tomurcuk kokuyor
  uy anam anam
  haziranda ölmek zor!

  nerdeyim ben
  nerdeyim ben
  nerdeyim?
  kimsiniz siz
  kimsiniz siz
  kimsiniz?
  ne söyler bu radyolar
  gazeteler ne yazar
  kim ölmüş uzaklarda
  göçen kim dünyamızdan?

  asmak neyi kurtarır
  öldürmek neyi?
  yolunmuş yaprakları
  ve kırılmış dallarıyla bir ağaç
  söyler hangi güzelliği?

  kökü burda
  yüreğimde
  yaprakları uzaklarda bir çınar
  ıslık çala çala göçtü bir çınar
  göçtü memet diye diye
  şafak vakti bir çınar
  silkeledi kuşlarını
  güneşlerini:
  «oğlum sana sesleniyorum işitiyor musun, memet,
  memet!»

  gece leylâk
  ve tomurcuk kokuyor
  üstümbaşım elim yüzüm gazete
  vurmuşum sokaklara
  vurmuşum karanlığa
  uy anam anam
  haziranda ölmek zor!

  bu acılar
  bu ağrılar
  bu yürek
  neyi kimden esirgiyor bu buz gibi sokaklar
  bu ağaçlar niçin böyle yapraksız
  bu geceler niçin böyle insansız
  bu insanlar niçin böyle yarınsız
  bu niçinler niçin böyle yanıtsız?

  kim bu korku
  kim bu umut
  ne adına
  kim için?

  «uyarına gelirse
  tepemde bir de çınar»
  demişti on yıl önce
  demek ki on yıl sonra
  demek ki sabah sabah
  demek ki «manda gönü»
  demek ki «şile bezi»
  demek ki «yeşil biber»
  bir de memet’in yüzü
  bir de güzel istanbul
  bir de «saman sarısı»
  bir de özlem kırmızısı
  demek ki göçtü usta
  kaldı yürek sızısı
  geride kalanlara

  nerdeyim ben
  nerdeyim?
  kimsiniz siz
  kimsiniz?

  yıllar var ki ter içinde
  taşıdım ben bu yükü
  bıraktım acının alkışlarına
  3 haziran ’63’ü

  bir kırmızı gül dalı
  şimdi uzakta
  bir kırmızı gül dalı
  iğilmiş üzerine
  yatıyor oralarda
  bir eski gömütlükte
  yatıyor usta
  bir kırmızı gül dalı
  iğilmiş üzerine
  okşar yanan alnını
  bir kırmızı gül dalı
  nâzım ustanın

  gece leylâk
  ve tomurcuk kokuyor
  bir basın işçisiyim
  elim yüzüm üstümbaşım gazete
  geçsem de gölgesinden tankların tomsonların
  şuramda bir çalıkuşu ötüyor
  uy anam anam
  haziranda ölmek zor!

1 ile 8 arası 8 sonuç (toplam 8) görüntüleniyor