1 ile 11 arası 11 sonuç (toplam 11) görüntüleniyor
 • Yazar
  Arama Sonuçları
 • #100034798

  Konu: KARMAŞA

  grup forumunda Latif MEMİŞ

  Pelin
  Katılımcı

  Tarihin alnının ateşinde
  bırakıverdik
  türkülerimizin ezgilerini
  yıllarca bekledik
  ki söylensin
  kelimeleri.

  Yanıbaşı umutlarımızın
  rengarenkti
  ve belli bir parça
  sen olmalıydı
  ya da sana
  yaklaşmış

  Zaferin rengi olmaz
  tutulmaz
  dendi bunca yaşam
  elbet her şey bir parça
  gerçek olmalı
  diyebilirdik.

  Dinle şu uzaklığın
  sezgilerini
  belki sende bir şeyler
  bende uzakların
  kırıntıları kalmıştır
  savruluyordur.

  Duydun mu şehrin
  nefretini
  yaşamın bir nefeslik
  anlamını,
  anlamsızlığını
  söyleyen çıkar
  ve sen-ben
  öğreniveririz.

  08.01.1991

  #100018007
  1884'te Bağdat'ta doğdu, 1933'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Fizan Mutasarrıfı Arif Hikmet Bey'in oğlu. Çocukluğu Bağdat'ta geçti. 12 yaşında annesinin ölümü üzerine babasıyla birlikte İstanbul'a geldi. Mektebe-i Sultani'de (Galatasaray Lisesi) yatılı okudu. Tevfik Fikret ve Ahmed Hikmet Müftüoğlu'nun öğrencisiydi. 1907'de mezun oldu. Bir süre Reji İdaresi'nde çalıştı. Bir yandan da Hukuk Mektebi'ne devam etmeye başladı. İzmir Sultanisi Fransızca öğretmenliğine atandı. Hukuk eğitimini bırakıp İzmir'e gitti. 1912-1914 arasında Maliye Nezareti'nde çevirmenlik yaptı. 1. Dünya Savaşı yıllarını Çanakkale ve İzmir'de yedeksubay olarak geçirdi. Mütareke'den sonra İstanbul'a döndü. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde estetik ve mitoloji öğretmenliği yaptı. Harp Akademisi ve Mülkiye Mektebi'nde Fransızca dersleri verdi. Düyun-u Umumiye İdaresi'nde, Osmanlı Bankası'nda çalıştı. Akşam ve İkdam gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 1928'de böbrek rahatsızlığının tedavisi için yurtdışına gitti ama iyileşemeden döndü. Şiire lise öğrenciliği yıllarında başladı. İlk şiirlerinde Abdülhak Hamit, Cenap Şahabettin, özellikle de Tevfik Fikret etkileri görülür. Bilinen ilk şiiri "Hayal-i Aşkım"da bu yönelmelere rağmen yeni bir sanat yönelimi olduğu dikkat çeker. Gençlik şiirleri Mecmua-i Edebiye, Musavver Terakki, Aşiyan, Jale, Musavver Muhit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap dergilerinde yayınlandı. Bu şiirleri kitaplarına almadı. 2. Meşrutiyet'in yazınsal karmaşa ortamında onun şiiri ayrı bir ses olarak kendisini gösterdi. 1921'de basılan ilk şiir kitabı "Göl Saatleri"nin başındaki küçük manzumeler, bu dönemin asıl eserleridir. İzlenimci ressam etüdlerini andıran bu şiirlerle Ahmed Haşim, doğanın özünü sızdırmak ister gibidir. Şiiri, bir yandan Verlaine müziğine yaklaşırken, bir yandan Şeyh Gâlib'in parıltısını taşır. "Göl Saatleri", "Göl Kuşları", "Serbest Müstezatlar" ve "Muhtelif Şiirler" olmak üzere dört bölümden oluşan bu kitap Türk şiirinin Yahya Kemal Beyatlı'dan sonraki ikinci kanadını kurar. Beyatlı'nın geniş kesimleri kucaklayan toplumcu ve ulusçu şiirine karşılık Haşim daha dar ama daha derin bir kanalda akmayı tercih eder. İkinci ve son şiir kitabı "Piyale"nin girişinde "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" bölümünde şiirle ilgili görüşlerini açıklar: Şair ne bir gerçek habercisi, ne güzel konuşmayı sanat haline getirmiş bir kişi, ne de bir yasak koyucudur. Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, hissedilmek için yaratılmış, müzik ile söz arasında, ama sözden çok müziğe yakın ortalama bir dildir. Düzyazıda anlatımı yaratan öğeler şiir için sözkonusu olamaz. Düzyazı us ve mantık doğrur, şiir ise algı bölümleri dışında isimsiz bir kaynaktır. Gizliğe, bilinmezliğe gömülmüştür. Şairin dili, duyumların yarı aydınlık sınırlarında yakalanabilir. Anlam bulmak için şiiri deşmek, eti için bülbülü öldürmek gibidir. Şiirde önemli olan sözcüğün anlamı değil, şiir içindeki söyleniş değeridir. Şiiri ortak bir dil olarak düşünenler boş bir hayal kuruyor demektir. "Piyale" kitabındaki "Merdiven" ve "Bir Günün Sonunda Arzu" şiirleri, bu görüşleri yansıtan ve Türk edebiyatında görülmemiş bir şiirselliği ortaya koyan ürünlerdir. Bu kitapla birlikte Haşim'e saldırılar arttı. Ölçü ve Türkçe bilmemekle, toplum sorunlarına ilgisizlikle suçlandı. Yine de şiirleriyle 20'nci yüzyılın ilk çeyreğini etkilemeyi başardı.
  #100031822

  likevoyager
  Katılımcı

  ruhum bedenime küs
  usumda yaşam karmaşası
  bölünmüşüm ayyukun zirvesinde
  uzuvlarım bedenimin piçleri!

  sen aklımın kasırgası
  enkaz soluğunda can çekişen beden ben
  ruhum depremin tırnak aralarında!

  siyah-beyaz bir siluet dans eder
  görmeyen gözlerimin karasında
  o, çay buğusu bakışların var ya?
  hala yüreğimin satır arasında!

  #100030914

  temptation
  Katılımcı

  Öylesine bütünlüklü ve öylesine sade güzelliği var ki bu erken yaz sabahının, başka hiçbir güzelliğe içinde yer bulunmuyor; belki de ilk kez, bir başka güzelliğin, bir mısranın, bir şarkının, hatta uzun bir şampanya kadehinin içinde duran şu çiçeklerin, derin bir duygunun, eğlenceli bir düşüncenin bozabileceği böyle bir vakte rastlıyorum. Sabah, sanki bir beyaz manolya yaprağı…
  Parlak, mavi bir yaz sabahı.
  Sakin, sessiz.
  Sanki hiçbir sese, hiçbir harekete tahammülü yok.
  Müziği kapattım.
  Dümdüz lacivert bir deniz, koruluklarının yeşili bile gözüken adalar, bir beyaz yelkenli, uzaklarda bir şilep.
  Balkondaki sardunyaların kızgın kızıllığından bile rahatsız olan bu masum ve aydınlık sabah, kendi mavi masumiyetiyle hayatın bütün karmaşasını, düşünceleri, duyguları reddediyor sanki.
  Bu ışıklı sessiz örtünün altında yatan heyecan verici karanlıklara uzanan yollar erken yaz sabahının sükunetiyle kesilmiş.
  İnsan, bu durgun güzelliğe boyun eğmekten başka bir çare bulamıyor.
  Sessiz mavi bir yaz sabahının bir parçası oluyor.
  Bir sevinç bile istemiyor.
  Hiçbir duygu olmamalı, bir düşünce bulunmamalı.
  Bir maviliğin içinde süzülmelisin.
  Bu sabah vaktinin bir parçası olmalısın.
  Ve bunun için, bütün varlığından, geçmişinden, hayallerinden bir anlığına da olsa vazgeçmeli, bu sükuneti bozacak hiçbir kıpırtıyı içinde taşımamalısın.
  O sessizliğin içine kendimi istekle bıraktım.
  Hiçbir şey olmamanın muhteşem sükunetiyle uçuk bir maviliğe büründüm, kendimi terkettim.
  Minik bir yaprak bile değilim, kavak ağaçlarının uçuşan pamukçukları da değilim, bir ağaç ya da bir çiçek de değilim.
  Mavi bir sabahım şimdi ben.
  Bütün derinliklerim sessiz.
  Beni çağıran hiçbir şey yok.
  Hiçbir yere gitmeyeceğim.
  Hiçbir şey düşünmeyeceğim.
  Hiçbir şey hissetmeyeceğim.
  Kendi sesim de dahil bütün seslerden uzaklaştım.
  Öylesine bütünlüklü ve öylesine sade güzelliği var ki bu erken yaz sabahının, başka hiçbir güzelliğe içinde yer bulunmuyor; belki de ilk kez, bir başka güzelliğin, bir mısranın, bir şarkının, hatta uzun bir şampanya kadehinin içinde duran şu çiçeklerin, derin bir duygunun, eğlenceli bir düşüncenin bozabileceği böyle bir vakte rastlıyorum.
  Sabah, sanki bir beyaz manolya yaprağı.
  Ona hiçbir şey değmemeli, dokunmamalı, değerse küser ve kararır.
  Hatta güzelliğini bile seyretmemelisin.
  Bir parçası olmalı, o maviliğe karışmalısın.
  Uyandığımda bende olan ne varsa artık yok.
  Ben yokum.
  Bir sabah vaktiyim.
  Sessizim, sakinim, maviyim.
  Beni terkeden herşey, bütün sesler, bütün düşünceler, bütün duygular, bütün kaygılar, bütün özlemler aniden ve büyük bir gürültüyle geri dönecekler, bunu biliyorum.
  Ben, yine ben olacağım.
  Hayat, yine hayat olacak.
  Bu mavi örtünün altında dolaşan o olağanüstü karmaşa, bütün karanlığı ve çekiciliğiyle yeniden ortaya çıkacak.
  Onları yeniden gördüğümde belki de çok sevineceğim.
  Ama, şu kısa an, sabahın içinde dağılıp bir mavi sabah olduğum şu vakit, neredeyse inanılmaz olan bu tanrısal armağan, herkes gibi benim de en çok kurtulmak istediğimden, kendimden kurtarıyor beni.
  İçimde dolaşıp duran, birbiriyle çatışan, beni bazen eğlendirip bazen yoran bütün o ‘ben’ler sustular, gittiler, yokoldular.
  Issız içim.
  Kendi ıssızlığını da özlüyor bazen insan.
  Bunun asla ele geçemeyeceğini, o kalabalığın asla beni terketmeyeceğini sanırken, erken bir yaz sabahı, beni kalabalıklarımdan kurtarıp içine aldı.
  Görkemli bir cömertlikle kendini bütünüyle bana verirken, beni de inanılmaz bir hoşgörüyle kendi içine kabul etti.
  Bir şarkı duymak istemiyorum.
  Hiçbir şeyi, bir çiçeği, bir insanı, bir ağacı, bir kuşu, bir duyguyu tek başına görmek istemiyorum.
  Bu bütünlük, kalabildiği kadar bir bütün olarak kalmalı.
  Onun parçası olmalıyım.
  Tek olan her şey bu bütünlüğü bozacak.
  Ben bir bütünün parçası olamayacağım o zaman.
  Bütüne bazen hayranlıkla, bazen merakla, bazen dehşetle bakan, ayrı bir parça haline geleceğim yeniden.
  Buna da sevineceğim belki.
  Ama şimdi…
  Şimdi değil…
  Parlak, mavi bir yaz sabahı.
  Sessiz ve sakin.
  Ben yokum.
  Siz yoksunuz.
  Kimse yok.
  Mavi bir sabah var yalnızca.
  Ve, mavi bir sabah vaktiyim şimdi ben.
  .

  Ahmet Altan

  #100030278

  Konu: AŞKIMSIN SON

  grup forumunda Ahmet DOĞRU

  sudenaz
  Katılımcı

  Son aşkımsın
  Aşkların en güzeli
  Aşkların en tatlısı
  Aşkların en anlamlısı
  Aşkların en erişilmezi
  Aşkların en sevimlisi?

  Seni ve sana olan sevgimi anlatmaya
  Kelimelerim yetmezken
  Seni seviyoruma tüm varlığımı sığdırarak
  Tüm duygumu yükleyerek
  Haykırıyorum duymazsan da
  Seni çook seviyorum
  Seni çook seviyorum
  Seni çook seviyorum
  Diye haykırdığımı
  Seni çok seviyorum

  Ama sen
  Sen koskoca bir muammasın
  Yazdıklarımı
  İçimde yaşattığım sevgimi
  Sana olan bağlılığımı
  Sana olan radikal bağımlılığımı
  Sana olan esaretimi
  Bilmiyorsun
  Aşkım son aşkım
  Senin için ölüyorum

  Bir türlü yok edilemeyen
  Bedenimi sen yakacak gibisin
  Bağrımı yaktığın gibi
  Kalbimi sıkıştırıyorsun
  Yaralı kalbimi durduracak sevdan galiba
  Ne olur kurtar beni ölümüm senin elinden
  Olsun demek istemiyorum
  Seninle hayata bağlanmak istiyorum
  Sevginle yaşamak istiyorum
  Beni yalnızlığa sevginin esaretine
  Atarak beni öldürme
  Ölüyorum aşkından
  Anlamını bilemezsem de
  Sana bu kadar tutulmamın
  Aşkından ölüyorum

  Seni sevdiğimi yine haykırdım
  Kılın bile kıpırdamaz belki
  Ama şunu bilki
  Hayatında belki sana şiir yazan
  İlk kişiyim
  Sana seni sevdiğini binlerce insana
  Anlatan ilk kişiyim
  Sana gönlünün en ucra noktasına
  Sakladığı ab-ı hayatla yaşatıp ayakta tuttuğu
  Solmayan hiç ama hiç salmayan
  Ölümsüzlük gülünü uzatan ilk kişiyim
  Anlayacağın tüm varlığımı sana adıyorum
  Hayatta benim sonum olmanı
  Senin için ilk olmayı istiyorum
  Sen sessizliği seçiyorsun
  Sessiz oluşun beni öldürüyor

  Tüylerinin diken diken oluşu
  Davranışlarındaki anlam sözlerindeki çelişkiler
  Bana yakın olmaya çalışman
  İçinde yaşattığın fırtınalar
  Sen karmaşaları yaşıyorsun yanılmıyorsam
  İçinde fırtınalar kopuyor
  Bütün bunlara rağmen
  Sen ırak olmayı yine seçiyorsun
  Neden neden ıraksın be güzel
  Ay parçası neden ıraksın
  Bak yine bana şiir yazdırdın
  Anla ne olur artık seni ne kadar çok sevdiğimi
  Sana aşık olduğumu anla artık
  Beni öldürme ne olur beni öldürme
  Sensiz her an idam ediliyor gibiyim
  Seni çook seviyorum
  Bana bir yol göster

  Sen benim aşkımsın son
  Hayatımın sonuna sebep olma
  Seni kaybetmeye dayanamam
  Son aşkımsın
  Aşkların en güzeli
  Aşkların en tatlısı
  Aşkların en anlamlısı
  Aşkların en erişilmezi
  Aşkların en sevimlisi?
  Seni çok seviyorum???

  #100029967

  Konu: ÇAĞIR BENİ

  grup forumunda U.Deniz ÜLKEGÜL

  likevoyager
  Katılımcı

  Uzanıp düşünüyorum gözlerini..
  Sözlerin geliyor aklıma
  utanıp üşüyorum nedense..
  Ne kadar da az şey sunabildim sana hayatımdan…
  Oysa çok daha fazla anlam katıyordun yaşantıma
  Benim anladığımdan…
  Bir kibrit alevi yakımlığı kadar
  Kısa bir anda yitirdim seni..
  Belki biraz gurur,belki umursamazlığımdan..

  Zamanın geçmezliği çöküp kalmış üzerime…
  Gecikmiş zamanların telafisi olmuyor bazen..
  Dönüşüyor birer birer manalar..
  Ve gidip geliyor yorgun yüreğim bu anlamlar karmaşasında..
  Umuttan çaresizliğe,
  Yalnızlıktan sensizliğe…
  Bir sigara yakmak yetmiyor artık ciğerlerimi mahfetmeye..
  Yetmiyor artık bütün ‘var’lardan vazgeçmek ölebilmeye…
  Yaşamaya mahkum olmuşum bir ömür boyu..
  Mahkum olmuşum her daim seni yitirmeye…

  Kan damlıyor kalemimin ucundan..
  Kızıla boyanıyor gece..
  Bir bıçak darbesi,
  Bir kurşun yarasına dönüşüyor her hece…
  Öyle bakma bana..
  Öyle..Masum,sıkılgan..
  Gitmek zorundaydım biliyorsun,
  Çıkmak zorundaydım hayatından…
  Bu kavga da yerin yoktu,
  Senin güzelliğin
  Bu çirkinlikler dünyasına çoktu…
  Belaydı ardımda ki,
  Ve ben olabilirdim bir gün
  Yerde cansız yatan kaldırımda ki..

  Beni alıp sakladığın geceyi hatırla..
  Yaramı sarmıştın,
  Üzerimi örtüp başucumda beklerken,
  Sabaha dek ağlamıştın..
  Korkmuştun gözlerimde ki öfkeden,
  ‘Kapat gözlerini canım,merak etme sağ çıkacaksın’demiştin
  Bu yenilgiden…
  Çıkmıştım…
  Bir tas çorba koymuştun önüme,
  Sokaklar da ölüm kol geziyordu,
  Ve sen meydan okumuştun o ölüme…
  ‘Gözlerime bak’demiştin gözyaşlarını saklayarak,
  Bir tebessüm sunmuştun yüreğinden kopararak…
  Bakmıştım…

  Berbat zamanlardı o zamanlar..
  Bir gömlek parasına adam satıldığı günlerdi..
  Kan kokuyordu kaldırımlarda gece..
  Ve örtülmüş pencere pervazlarından ihanet damlıyordu…
  Biz korkmuyorduk…
  Fısıltılı sözler arasında geçiyordu ismimiz,
  Vardı belki ama
  Geçersizdi cebimizde taşıdığımız kimliklerimiz…
  Ağaç kovuklarında,köşe başlarında,
  Kaldırım taşlarında aranıyorduk köşe bucak…
  Ve biz korkmuyorduk…

  Sonra her şey değişti..
  Zamanla unutuldu bütün kavgalar,
  Giden gitti,kalanlar sakinleşti..
  Ayazda kalan çocuklar kadar sahipsiz kaldık…
  Bir çoğumuz kendi dostlarımızca yaralandık..
  Anladıklarımız anlayamadıklarımızdan fazla olmadı hiç bir zaman..
  Neyin kavgasını vermiştik,
  Neyin çabasıydı onca yaşanan…
  Şimdi bildiklerimiz bilmediklerimizden fazla değil inan…

  Nerdesin şimdi?
  Hangi yönsüz mekanın ortasındasın..
  Denizin kıyısına vuran yakamoz musun?
  Göğün maviliğinde dolaşan yalnız bir bulutmusun..
  Çimen misin yağmur kokan taze toprağın üzerinde…
  Yitirdiğim düşmüsün gecenin sessizliğinde…
  Bir haber yolla,bir ses ver bana..
  Bütün gitmelerim sana geliyor yollarda..
  Bütün gelmelerim sana ulaşıyor sonunda..
  Çağır beni…

  Sevdiceğim..
  Olur ya bir gün takılır gözün diye..
  Okur da yazdıklarımı,yüreğin tanır diye…
  Bir gece vaktidir,
  Gün yüzünde olsa tenim utanır diye..
  Saklanarak yazdım bu cümleleri…
  Bütün gitmelerim sanaydı o gün..
  ‘Belki’ler taşıyarak dolaştım avuçlarımda yıllardır..
  Belki geçerdi o günler..
  Peşime düşmekten belki vazgeçerdi ölümler..
  Belki sağ kalırdım..
  Belki bulamazdı hiç bir bela tenimi,saklanırdım..
  Belki dönerdim sana..
  Belki yeniden dokunurdum o gül kokan saçlarına…
  Belki canına okurduk bu sahte hayatın..
  Anlam katardık henüz doğmamış çocuklarına…
  Döndüm işte burdayım…
  Ya kanat açacağım senin uzak menzilllerine…
  Ya hep dardayım..
  Bilesin..

  Uğur Deniz Ülkegül

  #100029701

  Konu: DÖRT GÜNLÜK BİRŞEY

  grup forumunda Sezen AKSU

  Aysun
  Katılımcı

  Şimdi çok uzak bir hatıra gibi
  O yaşadığımız
  Boynumda bilmece gibi bir düğüm
  Dört kısa günden bana
  Bir garip sızı kaldı
  Bir de deli özlemin

  Ben senin gözlerinin
  Yalan dolan bakışını bile sevdim
  Ben bir annenin evladına duyduğu hisleri besledim
  Ben senin bal gözlerinde
  Dört kısa günde bilsen neler neler gördüm
  Sahte ile gerçeğin karmaşasını
  Yine de sevgini özledim

  Özledim ellerini
  Gözlerini
  Ve yanık kokunu özledim

  İnsan böyle bir duyguyu yaşarken gerçek yaşamla tüm bağları kopmuşçasına ayakları yerden kesiliveriyor. Hoş bu zaman, bu bağlantısızlık ta yaşam kadar gerçek ve doğal. Biliyor musun? Belki de iyi oldu ama biz yere erken indik. Şimdi o yarım yaşanmış şey boynumda düğüm

  Dört günlük bir şey işte
  Güzeldi yaşandı ve bitti
  Diye düşündük
  Oysa bir duygusal yük
  Vurduk yüreklerimize kırılıp döküldük
  Bir zaman gözlerimizde çiçek açardı
  Biz her umudu söndürdük

  Özledim çiçekleri
  Sevdiğim ne varsa
  Her şeyi özledim

  Özledim ellerini
  Gözlerini
  Ve yanık kokunu özledim

  #100028609

  Konu: OY BENIM…

  grup forumunda Yılmaz ERDOĞAN

  Aysun
  Katılımcı

  Ceyhan depremi ve Kerim Tekin için

  yakayıp geçti tramvay
  atmosfer yakıverdi sızılayıp
  yıldızların en haylazını

  hey gidi başıbozuk
  ayarsız gemi
  azıya aldım tayfalarımı
  salınmaktayım
  filikasız filan
  önce fareleri kurtarıyorum
  bu titanik akşamından

  geçerdi her saat başı
  cürmünden büyük amatör bir gökkuşağı
  tedirgin renkler taşırdı
  tedavisi yarım kalmış ikindilere

  oy benim
  gamzeli kuşbakışlı evrenim
  ummanda ıslak
  kaderde alt yazılı dünyalım
  önce çocukları
  ve
  muayyen kadınları kurtarıyorum
  bu galaksi mesaisinden

  kırık faylarda yolalan
  bir depremdir
  trenimin güzergahı
  açılır saçbağı gibi kundaklara düşerim

  göçük altında enfes bir nefestir
  bazen benden bile sakladığım
  vay benim güzağacım
  köklerinden kurtulmuş
  erozyon bir hayatın özüdür
  humuslu bir kayıbı anlamak
  ya da mümkün müdür
  bu rastlantısal karmaşada
  ölümün sıradanlığına şaşmadan yaşamak?
  belki de o balkonları
  ondört yaşında çocuklar atlasın diye yapıyoruz

  ey benim
  zavallı yüsekliğim
  bütün serüven küçücük bir an’dı
  allah hep kerimdi
  ve tekin değildi doğumlar
  genç bir gidiş için
  erken çıkılmalıydı yola
  vuslata varılmalıydı hava kararmadan
  kimsenin gelmediği buluşmalara
  aceleyle
  polaroid hızıyla gidiyorduk
  oysa koşmanın da bir hukuku vardı durulmanın da…

  oy benim
  yaz ölümlerim
  gencecik bir hazirana gömülen…

  #100034780

  Konu: GİTME

  grup forumunda Latif MEMİŞ

  Ogniela
  Katılımcı

  Gitme,
  Sensiz anlamsız zaten her şey
  Umudun korku tünelinde sarhoş,
  Soğuk, metal raylara tutunmuş bir yalnızlık insanlar.

  Kaf dağının ardına saklanmış gülüşlerinin içtenliği
  Dramatik bir tiyatro sahnesi olmuş bedenler.

  Gitme işte,
  Yaşadığın mekanların kendisi ol,
  ve büyüttüğün zamanın kahramanı.

  Gitme,
  ellerin de gitmesin sonra.

  Gitme,
  Güneşe doğru bir tutulmanın ortasında
  Yapayalnız geldiğimi farz et tenine doğru.

  Puslu ve korkutucu dağların yamaçlarında
  korkutucu yollardan sana uzansın yüreğim.

  Gitme,
  Fırtına dokunmasın yüreğine,
  Soğuk işlemesin bedenine.

  Yollar dostlara selam olsun,
  Tutsun ellerimizden en kahırlı gecenin gözyaşlarıyla.

  Gitme,
  Dudakların da gitmesin sonra.

  Gitme,
  İklimlerin karmaşası işlemişken ruhumuzun gelgitlerine.

  Bulutlar ovalara doğru dağılmamışken henüz.
  Ağaçlar eğilip bükülmeden aşkın ihanetine,

  Yollarına yalnızlık duvarları kurgulanmadan
  Karanlık tutunmadan evlerin çatılarında,
  Gitme.

  Gitme,
  Sensiz kış güneşinde fırtına olmuş, boran olmuş
  Umutlarımız.

  Bir ceylanın gözlerinde gizlenmiş ruh dokunuşu,
  Kar beyazı yüreğimin
  Gitme,

  Gözlerin de gitmesin
  Sonra?

  Dudakların dokunur
  Kokun kalır tenimde
  Sen de kal.
  Lütfen.

  Git ya da,
  yokluk sensiz anların kuytularını saklar.
  Dilimizdeki öfkeleri sarar,
  derinden bir suskunluğun çukurunda.

  Yaşlı bir bastonun gölgesi yürür,
  Arnavut taşlarının küskün griliğinde.
  Taşların kıvrımlarında,
  Kenarın boşluğunda palazlanıp

  Dengenin bozulduğu anlarda,
  Sana dokunmalarda git.
  Yaşlı yağmurlar eşliğinde,
  Hayatın sessizliğinde git.

  Ama ellerin,
  Onlar gitmesin işte.

  Git,
  zambak rengi bir gurubun renklerinde kalsın her şey
  Aşk kadar büyük bir intizamın şaşkınlığında
  sensizlik sabaha ağarsın
  Can kırıkları içinde yayılsın kocaman gülümsemen.

  Git sonra yine gelme
  mucizeye benzer yoksa kokuna alışmak,
  Sonra kaybolmak var,
  ellerinden tutmak var bir ömür.

  Git işte,
  ruhumuzu besleyen bir tekkenin dört mevsiminde

  Ama dudakların
  onlar gitmesin işte.

  Git menşein toprak, menbağın su gibi çağlayıp
  Ateş yakmaz varlığını aslın ateşse eğer, kor yakmaz
  Geleceği sen yakarsın ateşinde, küllerinde yağarsın.
  Git ama git sarsılsın gök, yansın denizler, buharlaşsın
  Gelse de tüm evren avuçlarına, her dokunuşunda canlansa hayat
  Git işte git dönmeden arkana sonsuz kez bakmadan gözlerime
  Ama gözlerin var ya onlar gitmesin işte.

  Ellerin dokunur
  Gözlerin kalır tenimde
  Sen de gitme.
  Ne olur.

  #100024189

  Konu: İŞİN YOKSA

  grup forumunda Sema ŞENER

  sema
  Katılımcı

  Dünya karmaşa
  Hayat safsata
  Aşk bulmaca
  İşin yoksa çöz babam çöz..

  Evlilik rus ruleti
  Bekarlık yaşamın zilleti
  Çapkınlık elinin kiri(!)
  İşin yoksa çek babam çek..

  Çocuk ömür törpüsü
  Yalnızlık ölüm köprüsü
  Bunlar sanki cadı büyüsü
  İşin yoksa kaç babam kaç…

  Felsefe beyin fırtınası
  Cehalet de işin cabası
  En kötüsü de kabadayı cakası
  İşin yoksa düşün babam düşün…

  İnsanlar unutmuş yaradanı, mevlayı
  Para olmuş varlığın gerçek hükümdarı
  Tamahkarlar toplumun alt katmanı
  İşin yoksa sürün babam sürün…

  Zenginlik sefirlikse
  Fakirlik acizlikse
  Bu dünyada herşey birbirinin aksiyse
  Yaşa babam yaşabilirsen bu dünyayı
  Dönmedolap seyrinde…

  #100023858

  afflicted_
  Katılımcı

  Geçen Zamanın Türküsü

  Bir de pisliğin çiçek gibi büyüttüğü
  Uyuşuk ve anlamsız otlar var

  Ünlü yayınevlerinde
  Halka ışık tutan bütün romancılar
  Öfkeli öfkesiz bütün ressamlar
  Ve bütün ince kemancılar
  Büyük adamların anlayışlı eşleri
  İnsan pazarının reklam şairleri
  Ben gidince geriye kalacaksınız benden

  Her zaman böyle olur
  Rüzgâr toz bulutları bırakır giderken

  İçindeki karmaşayı dünyaya taşıyanlar
  Eğri düşünenler, doğru konuşanlar
  Eli kalem tutanların bütünü
  İçki sofralarının eşsiz bilgeleri
  Emeğe alkış tutan tembel sürüleri
  Ben gidince geriye kalacaksınız benden

  Her zaman böyle olur
  Rüzgâr toz bulutları bırakır giderken

  Gönlündeki yalnızlığı içimize getiren
  Bütün kafalılar, bütün şakacılar
  Felsefeye önem veren düşünür artıkları
  Sanat dünyasının doygun yaratıkları
  Düşünce toptancıları, duygu işportacıları
  Ben gidince geriye kalacaksınız benden

  Her zaman böyle olur
  Rüzgâr toz bulutları bırakır giderken

1 ile 11 arası 11 sonuç (toplam 11) görüntüleniyor