1 ile 4 arası 4 sonuç (toplam 4) görüntüleniyor
 • Yazar
  Arama Sonuçları
 • #100033949

  Konu: DÖNER HÖYÜKLER

  grup forumunda Galip SERTEL

  kurtpinar
  Katılımcı

  Bunca ses
  bunca söz
  dilde şimdi pıtrak pıtrak diken olmuş neden
  neden anlamaz oldum torunların dilinden…

  Biz
  önceleri
  hem Akpınarlılar
  hem Ekincekliler
  baba yadigârı bu topraklarda Türk’ü,Bulgar’ı
  dal budak diş dudak
  ne ayrı ne gayrı
  bu Küçük Kıpçak Bozkırı Dobruca’da
  olan biten iyi kötü her şeyden
  çeşme başında kızların bir hercai gülüşünden
  haz alır
  huzurlu olurduk…

  Güz çıvgınlarından evvel buğdayı eker
  kuzu kıran Dobruca kışlarını ağırlar muhabbetle
  misafirli köy odalarında geceler boyu
  nazlı nisan yağmurları fısıltısında
  ansızın çıkıverirdik yaza…
  Ağustos’da orak biçer gün boyu
  demet bağlar can-i gönülden
  ardımızdaki anıza
  nurtopu dokuzalmalar dizilirdi sıra sıra
  ve saçılıp çatmalar
  döğülünce harmanlar
  kız kaçırırdık tınazlar arasından
  tınaz yelleri peşinden
  usulen…

  Neyleyim şimdi bunca sesi
  bunca sözü
  bir akşam üstü çeşme başından al beni
  kaçır demişti…

  Andon’un Mito’su koşmuştu arabayı bana.
  Bir Bulgar komşumuzdu bildim bileli
  doğdum doğalı
  köyümüz köy olalı
  komşuyuz zira ezelden bu yana
  varımız yokumuz birkaç dönüm tarla
  Şavklıda Koca Mera
  ve Döner Höyükler yollarında
  çalkalanırken tekerleklerin çalparaları
  çeşme başında kaldı Adeviye’nin kalaylı bakırları…

  Günahımız oldu Döner Höyükler o gece
  Andon’un Mito’su köye döndü habere
  bizim gene başlarımız döndü
  döndük durduk dolunaylı bir geceyle
  Adeviyeyle
  rüya gibi
  karabasan gibi
  uyandım sabahın ilk horozunda
  uyuyakalmışım
  sevda kuşanmış gecenin beyaz kollarında…

  Rivayettir
  odalarda anlatılırdı
  periler yurduymuş Döner Höyükler ormanı
  peri güzelleriymiş seyran eden geceleri
  çalgı sesleriyle salım salım
  aklı çelinirisanın tersi dönermiş
  tersi döner döner kalırmış
  döne döne Döner Höyükler’de…

  Ters döndü bizim işler
  Adeviye’yi bana çok gördüler
  aldılar,everdiler başkasıyla
  biz hapis yattık Andon’un Mito’suyla…
  O
  bir yıl üç ay beleşe
  ben kuru kuru üç buçuk sene
  ama biz o günler
  harp sonrası o kıtlık yılları
  arpa başağından aç harmanları
  hem Akpınar’da,hem Ekincek’de Türk’ü Bulgar’ı
  dal budak, diş dudak,ne ayrı,ne gayrı
  iyi kötü,her şeyden
  çeşme başında kızların hercai gülüşünden
  haz alır ,huzurlu olurduk,
  anıza toza basar
  taşı toprağı kutsar
  hamdolsun derdik…

  Şimdi bunca söz,bunca ses dilde diken diken
  ateistler,kozmopolitler,komünistler
  mülklüyü mülksüz eden marksist devrimler
  yaka paça “soya dönüşlü” yıldızsız geceler
  ölüm kampları Tuna üstünde soykırımlı
  Tuna boyundan Anadolu’ya
  Türk göçleri gözüyaşlı
  gözüyaşlı gönüller göynündü durdu gönenmeden
  göynündü durdu
  döndü durdu ihtişamla iğfal yüklü seneler
  Döner Höyükler’de gibi aldana aldana
  ve her şey reva görüldüyse bize eğer
  her şey seninse Yarabbim
  yok diyeceğim
  yok ama neden
  neden bunca ses, bunca söz
  şimdi dilde diken diken…

  Galip Sertel

  #100033894

  Konu: BU SENE AĞUSTOS

  grup forumunda Selim EMRE

  Kaptan
  Yönetici

  Bu sene Ağustos, on altı çekti usta!
  Kimine çok, kimine her şey bitiverdi
  Bir gecenin ortasında…
  Bu sene Ağustos, on altı çekti usta!
  Gerisini dul, gerisini yetim,
  Gerisini fakir fukara.
  Hayat bir avuç çile,
  Bir avuç çile usta.
  Yasta analar,
  Yetimler küçük yaşta.
  Ümitler eski yerlerinde,
  Yine raflarda.
  Bu sene Ağustos, kalıverdi tam ortasında!
  Belki hayra yormak lazım,
  Belki kahra,
  Belki de yârin adı gibi
  Suya yazmak lazım onu da.

  2000

  #100023512

  afflicted_
  Katılımcı

  Kuvâyi Milliye – Altıncı Bap

  Muharebeler
  Ve
  Düşman Elinde Kalanlar
  Ve
  Kartallı Kâzım’ın Hikâyesi

  İnönü meydanı, yavrum,
  rüzgâr,
  soğuklar insanı arı gibi haşlıyor.
  Zemheriler bitti diyelim,
  hamsin ya başladı, ya başlıyor.
  Muharebe beş gün beş gece sürdü.
  Kan gövdeyi götürdü.
  Ve nihayetinde
  düşmanlar karın üstünde
  top arabaları, sandıklar dolusu konyak,
  altı kamyon bıraktılar.
  Sonra, kaçarlarken, yavrum,
  köyleri, köprüleri yaktılar…

  Bu, Birinci İnönü,
  sonra ikincisi :
  23 Mart 1921 günü
  düşmanın Bursa ve Uşak grupları üstümüze yürüyor.
  Onlarda, topçu ve piyade
  bizden üç kere fazla,
  bizim atlımız çok.
  Atların makanizması,
  hartucu,
  namlusu yoktur
  ve kılıç
  çıplak, ucuz bir demirdir.
  26 Mart :
  Akşam.
  Sağ cenah ilerimize yanaştılar.
  27 Mart :
  Bütün cephelerde temas.
  28, 29, 30 :
  Kavgaya devam.
  Ve Martın 31’inci gecesinde,
  (ayışığı var mıydı bilmiyorum)
  İnönü karanlığı sesler ve kıvılcımlarla doluydu.
  Ve ertesi gün
  1 Nisan :
  Metristepe aydınlanıyor.
  Saat altı otuz.
  Bozöyük yanıyor.
  Düşman muharebe meydanını silâhlarımıza terketmiştir.

  Sonra, 8 Nisandan 11 Nisana kadar :
  Dumlupınar.

  Sonra, Haziran.
  Bir yaz gecesi.
  Dünyada yalnız pırıltılar
  ve böceklerin sesi.
  Sakarya’yı üç yerinden sallarla geçiyoruz.
  Basarak aldık
  Adapazarı’nı.
  Ve dolaşıp Sapanca Gölü’nün sazlıklarını
  yanaştık İzmit’in doğusunda çuha fabrikasına.
  Düşman,
  kısmen gemilere binerek
  denizden
  ve kısmen
  Karamürsel üzerinden
  Bursa’ya çekilip
  boşalttı İzmit şehrini gece yarısı.

  Sonra 23 Ağustos :
  Sakarya melhamei kübrâsı ki
  devamı 13 Eylül gününe kadardır.
  Bizim kırk bin piyademiz,
  dört bin beş yüz atlımız,
  düşmanın seksen sekiz bin piyadesi,
  üç yüz topu vardır.
  Harp meydanının kuzey yanı
  Sakarya
  ve dağlardır :
  keskin
  ve dik yamaçlarıyla
  ve kireçli toprakları
  ve kayalarında tek başlarına birbirinden uzak
  haşin
  ve münzevi çam ağaçlarıyla
  Abdülselâm-dağı,
  Gökler-dağı,
  dağlar.

  Ve Sakarya’dan bu havalide
  yalnız, çatal tırnaklı karacalar su içmektedir.
  Ankara suyunun döküldüğü yerden
  Eskişehir kuzeybatısına kadar
  Sakarya mecrası uçurumlar içinden geçmektedir.
  Güneyde
  ve güneydoğuda
  yapraksız ve hazin
  geniş ve uzun
  ve insana bıraktığı hiçbir şeye acımadan
  ölmek arzusu veren
  Cihanbeyli ovası :
  çöl…
  Bu çölün,
  bu dağların,
  bu nehrin ve bizim önümüzde
  yirmi iki gün ve gece fasılasız dövüşüp
  düşman ordusu ric’ata mecbur kaldı.

  Buna rağmen :
  Sene 1922
  ve 15 vilâyet ve sancak
  ve 9 büyük şehir
  düşman elindedir.
  İnanılmaz şeyler düşmandadır ki
  bunların arasında :
  7 göl, 11 nehir
  ve köklerinde baltamızın yarası
  ve yangınlarıyla bizim olan
  yüz kere yüz bin dönüm orman,
  bir tersane, iki silâh fabrikası,
  ve 19 körfez ve liman ki
  belki birçoğunun
  rıhtımı,
  mendireği,
  kırmızı, yeşil fenerleri yoktur
  ve belki sularında
  ateş kayıklarının ışıltısından başka ışık yanmadı,
  fakat onlar
  tahta iskeleleri ve kederli balıkçılarıyla bizimdiler.
  Sonra, 3 deniz,
  6 kol tren hattı,
  sonra, göz alabildiğine yol :
  sılaya gittiğimiz,
  gurbette göründüğümüz
  ve neden
  ve niçin olduğunu sormadan
  çöle, Çanakkale’ye,
  ölüme gittiğimiz yol
  ve sonra toprak
  ve o toprağın insanları :
  Uşak tezgâhlarının halı dokuyanları,
  klaptan işlemeli eğerleriyle meşhur
  Manisa’lı saraçlar,
  yol kıyılarında ve istasyonlarda açlar
  ve kurnaz
  ve cesur
  ve ağırbaşlı ve çapkın
  ve kütleleriyle delikanlı
  İstanbul ve İzmir işçileri
  ve zahire ve kantariye tâcirleriyle eşraf ve âyân,
  kıl çadırlı yürükleri Aydın’ın,
  ve sonra, ırgat,
  ortakçı,
  maraba,
  davarlı ve davarsız,
  yarım meşin çizmeli
  ve ham çarıklı köylüler.
  15 vilâyet ve sancak
  ve 9 büyük şehir
  düşman elindedir.

  Mehtaplı bir gece,
  gümüş bir kutunun içindesin :
  ortalık öyle bir tuhaf aydınlık, öyle ıssız.
  Ya çok seslidir
  ya hiç ses vermez mehtaplı gece zaten.

  Yatıyor filintasının arkasında Kartallı Kâzım.
  Kız gibi Osmanlı filintası.
  Parlıyor arpacık
  namlının ucunda :
  yüz yıllık yoldaymış gibi uzak
  ve bir damlacık.

  Kâzım emir aldı merkezden :
  Gebze’deki İngiliz’in tercümanı vurulacak.
  Köylerde teşkilât kurmuş tercüman Mansur :
  satıyor bizimkileri.

  Kâzım iyi hesaplamış herifin geçeceği yeri.
  İşte sökün etti Mansur karşıdan :
  beygirin üzerinde.
  Beygir yüksek,
  İngiliz kadanası.
  Kendi halinde yürüyor hayvan
  ortasında demiryolunun
  sallana sallana,
  ağır ağır.
  Tercüman herhalde bırakmış dizginleri,
  başı sallanıyor,
  belki de uyuyor üzerinde beygirin.

  Yaklaştıkça büyüyor herif.
  Zaten mehtapta heybetli görünür insan.

  Arada kaldı kalmadı dört yüz adım,
  namlıyı kaldırdı birazcık Kâzım,
  nişan aldı sallanan başına Mansur’un.
  Soldaki yamaçtan bir taş parçası düştü.
  Bir kuş uçtu sağdaki ağaçtan,
  -ağaç çınar-.
  Kuş ürkmüş olacak.
  Çevrildi Kâzım’ın başı kuşun uçtuğu yana,
  mehtapla yüz yüze geldiler.
  Mehtap koskocaman,
  desdeğirmi,
  bembeyaz.
  Ve Kâzım’ın gözünü aldı âdeta.
  Zaten bu yüzden,
  tekrar göz, gez, arpacık
  ve filintayı ateşlediği zaman
  ilk kurşun Mansur’un başını delecek yerde
  galiba omuzuna girdi.
  Herif «Hınk» dedi bir,
  beygirin başını çevirdi
  dörtnal kaçıyor.
  Yetiştirdi ikinci kurşunu Kâzım.
  Beygirin üstünde sola yıkıldı Mansur.
  Üçüncü kurşun.
  Tercüman düştü beygirden.
  Fakat bir ayağı üzengiye takılı kalmış,
  sürüklendi kaçan hayvanın peşinde biraz,
  sonra kurtuldu ki ayağı
  yıkılıp kaldı olduğu yerde.
  Yamaca sardı beygir.
  Kalktı Kâzım,
  yürüdü Mansur’a doğru,
  üzerinden kâatları alacak.
  Arada dört telgraf direği yalnız,
  ellişerden iki yüz metre eder.
  Mansur doğruldu ansızın,
  kaçıyor bayır aşağı.
  Filintayı omuzladı Kâzım.
  Dördüncü kurşun.
  Yıkıldı herif.
  Koştu Kâzım.
  Doğruldu yine Mansur.
  Yürüyor sarhoş gibi sallanarak,
  kaçmıyor artık,
  yürüyor.
  Kâzım da bıraktı koşmayı.
  Deniz kıyısına indiler.
  Orda boş bir fabrika var,
  bir de beyaz bir ev,
  tahta iskelesi iner denizin içine kadar.
  Mansur suya giriyor,
  kâatlar ıslanacak.
  Beşinci kurşunu yaktı Kâzım.
  Suya düşüp kaldı önde giden
  ve Kâzım tazelerken şarjörü
  bir ışık yandı beyaz evde,
  bir pencere açıldı.
  Galiba bir kadın baktı dışarıya..
  Boğazlanıyormuş gibi bağırdı Mansur.
  Pencere kapandı,
  ışık söndü.
  Tercüman attı kendini tahta iskeleye.
  Art ayakları kırılmış bir hayvan gibi sürünüp tırmanıyor.
  Hay anasını,
  ay da denize düşmüş
  toplanıp dağılıyor,
  dağılıp toplanıyor.
  Velhasıl,
  lâfı uzatmıyalım,
  Mansur’un işini bıçakla bitirdi Kâzım.
  Kâatlar kan içindeydi.
  Fakat kan kapatmıyor yazıyı…

  Namussuzun biriydi Mansur,
  muhakkak.
  Düşmana satılmıştı,
  orası öyle.
  Kaç kişinin başını yedi,
  malûm.
  Ama ne de olsa
  mehtapta herif beygirin üzerinde uyumuş geliyordu.
  Demek istediğim,
  böyle günlerde bile, böyle bir adamı bile bu çeşit öldürüp
  ortalık duruldukta, yıllarca sonra mehtaba baktığın vakit
  üzüntü çekmemek için,
  ya insanlarda yürek dediğin taştan olacak,
  yahut da dehşetli namuslu olacak yüreğin,
  Kâzım’ınki taştan değildi çok şükür,
  fakat namuslu.
  Ne malûm? dersen :
  Dövüştü pir aşkına,
  yaralandı birkaç kere
  ve saire.
  Ve kavga bittiği zaman
  ne çiftlik sahibi oldu, ne apartıman.
  Kavgadan önce Kartal’da bahçıvandı,
  kavgadan sonra Kartal’da bahçıvan…

  #100019848

  Konu: AĞUSTOSTA KAR

  grup forumunda Mümtaz BEĞEN

  likevoyager
  Katılımcı

  Ağlasan hisseder burdan duyardım,
  Zor günde yanında yine ben vardım,
  Demek senin için sâde kumardım,

  Başkası için at bundan sonra zar,
  Yağdırdın gönlüme Ağustosta kar!

  Hani sen sevince başka severdin,
  Sev de Leyla kimmiş, bende gör derdin,
  Ne yüzüm güldü ne bir gün gösterdin,

  Bir bir anlatmaktan ar ederim ar,
  Yağdırdın gönlüme Ağustosta kar!

  Dedin mi bir gün “al şunu yesene”
  Bildiğin tek şey var “çıkıp gelsene”
  Haydi artık sen de bir şey desene,

  Çektiğim yetmez mi dahası mı var?
  Yağdırdın gönlüme Ağustosta kar!

  Boşa gider sıkma artık kurşunu,
  Kıymetlisin, kursun anan turşunu,
  Biraz geç de olsa anladım şunu,

  Senden ne sevgili olur ne de yâr,
  Yağdırdın gönlüme Ağustosta kar!

1 ile 4 arası 4 sonuç (toplam 4) görüntüleniyor