1 ile 15 arası 15 sonuç (toplam 51) görüntüleniyor
 • Yazar
  Arama Sonuçları
 • #100034838

  banucukk
  Katılımcı

  Bu kadar yakın,
  Bu kadar uzak olamasın bana.
  Neden yargılanıyor sevdam?
  Neden çekiliyor dar ağacına?
  Adaletsizce, haksızca.
  Bir bedende iki yürek nasıl suçlu bulunur?
  Aynı anda.
  Amaç vicdan rahatlatmaksa,
  Sevdalarda can taşır bedenlerde;
  Düşüncelerde, fikirlerde.
  Hem madalya takan görülmemiş,

  Hangi karar, hangi yasa ve hangi kanun
  Yasak diyor?
  Bu sevdaya.
  Ve hiçbir kitapda rastlanmamış.
  Sevdaların canı çıkınca,
  Vicdanların rahata kavuştuğuna.
  Hem ağır gelir böyle bir inat insana,
  Bir vicdan taşıyorlarsa

  #100034438

  Konu: ADALET..

  grup forumunda Okan SAVCI

  Hayat
  Katılımcı

  Gözlerinde gezinen bir şilep olsaydım
  Gömülseydim sularına.
  Batsaydım derinliğine,
  Ve çıkmasaydım bir daha.

  Ellerinde ter olsaydım
  Saçlarında rüzgar!
  Beyninde fikir, dilinde zikir
  Oysa yer bulamadım sesinde
  Devrik bir cümle kadar…

  Sevdiğim,
  Beyhude beklemek benimkisi…
  Çark bu ya
  Gidenden yana döner.
  Kalanın payına ise;
  Bir bu şiir,
  Bir de sensizlik düşer…

  #100033642

  yaparkaleli
  Katılımcı

  SEVGİ ÇINARLARI
  Beşikten mezara ilimle amil
  Bir ümmi sultanın ümmetisiniz
  Gayretiniz olsun cihana şamil
  Allah’ın mazluma himmetisiniz

  Meyvesiz mevsimin, şükürsüz anın
  Sefalet semtinde yükselen şanın
  Adı yere batsın Ali İhsanın
  Siz dostluk tapusu, zimmetisiniz.

  Herkesin her şeyi bildiği yerde!
  Cehaletin cebren geldiği yerde
  Adaletin zelil olduğu yerde
  Mazlumun kemiği ve etisiniz.

  Hayatını hakikatin ördüğü
  İnsanlığın kurtarıcı gördüğü
  Resûlün övdüğü, Hakkın sevdiği
  “Kılıcım” dediği milletisiniz.

  Sağken ölü, ölü iken sağsınız
  Sancaksınız, bayraksınız, tuğsunuz
  Alimlerin sırt verdiği dağsınız
  Cahilin başının illetisiniz.
  Zülfikar Yapar Kaleli

  #100033663

  Konu: DELİ DİVANE

  grup forumunda Zülfikar Yapar KALELİ

  yaparkaleli
  Katılımcı

  DELİ DİVANE
  Gönül hamt etmeli günde bin kere
  Şükrünü bilmeyen ölü divane
  Dudak aç bu ağız dönsün şekere
  Sensiz pınarların seli divane

  Sevda girdabında terleyip al al
  Sustu Kızılırmak, haykırdı Aral
  Sahradan semaya yükseldi meral
  Baktı insanlığın hali divane

  Söylemi berraktı kalplere aktı
  Gönülde korlaştı, dillere çıktı
  Aklın gözü ile cihana baktı
  Gördü kâinatın dili divane

  Diller nasıl zikretmesin, anmasın
  Gönül nasıl şükretmesin, kanmasın
  Çöller nasıl kavrulmasın yanmasın
  Serin yaylaların yeli divane

  Aşığın gözünde yaş olabilmek
  Seni gören göze kaş olabilmek
  Gaye sevdalıya eş olabilmek
  Hasret bahçesinin gülü divane

  Hükmün, adaletin can katar cana
  Seni anlayana, seni duyana
  Bir seni bildiğim günden bu yana
  Deli divaneyim, deli divane.
  Zülfikar Yapar Kaleli

  #100033689

  Konu: EYVAH KALDI

  grup forumunda Zülfikar Yapar KALELİ

  yaparkaleli
  Katılımcı

  Adaletin kılıcı gözümüz çıkaralı
  Elleri prangalı, dili lâl agâh kaldı.
  Dünyanın ahvaline hükmedince paralı
  Mazlumlara sadece bir kuru eyvah kaldı

  Güneşin kemerine mercan dizen bu nesil
  Bugün o günden özge daha vakur ve asil
  Karanlığın tozunu dünyanın yüzünden sil
  Kan ağlayan gönlüme, doğmayan sabah kaldı.

  Ferhat olup dağları yarmaya yollanmıştı
  Vurulmak ne kelime, vurmaya yollanmıştı
  Sorulmaya başladı, sormaya yollanmıştı
  Zengine “yazık oldu” mazluma “mubah” kaldı.

  Özümüzü çalanlar bizi kabuk sayıyor
  Bakın biri, ikiyi abuk sabuk sayıyor
  Yıldız uçuranları ne de çabuk sayıyor
  Yüzde beşte pür neşe, doksan beşe ah kaldı.
  Zülfikar Yapar Kaleli

  #100033721

  Konu: YÜZÜSTÜ

  grup forumunda Zülfikar Yapar KALELİ

  yaparkaleli
  Katılımcı

  Hele davran, işte meydan işte sen
  Buyurun aslanlar cenge yüzüstü
  Önce seni alt eden şu nefsi yen
  Cehaleti düşür ringe yüz üstü

  Yiğit o ki meydanda yüz ak ede
  Zengin fakir tuta aynı dengede
  Zamanın donduğu yerden ötede
  Destanlar yazılmış cönge yüzüstü

  Sarmaşık gül, ısırgan dal verende
  Muhannet kul mecnuna hal verende
  Birisi can, birisi mal verende
  Hem adalet, hem de denge yüzüstü

  Deryadan habersiz deredesiniz
  Hakkın ağladığı yöredesiniz
  Ey yitik sevdalar neredesiniz
  İşte abla, bacı, yenge yüzüstü.

  Zülfikar Yapar Kaleli

  #100033729

  Konu: SEBEP-SONUÇ

  grup forumunda Zülfikar Yapar KALELİ

  yaparkaleli
  Katılımcı

  Özür kabahatten büyük olursa
  Başlara taş yağmasından korkulur
  Karar vermek kararsıza kalırsa
  Günün gece doğmasından korkulur

  Kaderi şans ile sınamak olmaz
  Şehit anasını kınamak olmaz
  Ve ille bu yaşta bunamak olmaz
  Şerrin gönle ağmasından korkulur

  Şu mızrağın ucundaki sallanan
  İnsanlığı eğitmeye yollanan
  Yıllar yılı budaklanan dallanan
  Bir geceye sığmasından korkulur

  Göklere kovulan namusun ırzın
  Cehalet kokulu hoşnutsuz tarzın
  Kokuşmuş zihniyet hortlarsa arzın
  Celallenen magmasından korkulur

  Figanı göklere çıkaran zulmün
  Kurbanı olursa münevver filmin
  İradesi sağlam olmayan ilmin
  İnsanlığı sağmasından korkulur

  Sattığınız mücevherse alıcı
  Çıkar herze ise yere çalıcı
  Takdir adaletli huzur kalıcı
  Olmayınca boğmasından korkulur
  Zülfikar Yapar Kaleli

  #100033745

  Konu: ÖFKE

  grup forumunda Zülfikar Yapar KALELİ

  yaparkaleli
  Katılımcı

  Sultan pazarında mal dağıtmışım
  Kimin kime küsmeye ne hakkı var
  Bulutlardan göğe çarşaf atmışım
  Rüzgarların esmeye ne hakkı var

  Söylemi görkemli akıl tanemi
  Duyunca öldürür aşık senemi
  Ve şu unu kuru gönül hanemi
  Haramice basmaya ne hakkı var

  İki alır yerine bir koyamaz
  Elli hırsız bir çıplağı soyamaz
  Deli feryat eder veli duyamaz
  Sesimizi kısmaya ne hakkı var

  Hak bela yaratmaz selimse niyet
  Numune hayatla ödenir diyet
  Çarşı pazar satılırken haysiyet
  Hamiyetin susmaya ne hakkı var

  Ölmek kolay değil, yaşamak çetin
  Kemirilir ruhun, sökülür etin
  Bunca yıl gecikmiş bu adaletin
  Beyaz bayrak asmaya ne hakkı var
  Zülfikar Yapar Kaleli

  #100033763

  Konu: NİSPET

  grup forumunda Zülfikar Yapar KALELİ

  yaparkaleli
  Katılımcı

  Gözü açık gönlü açık
  Yar başının leçeği var
  Umut uçuk hayal kaçık
  Arzunun da seçeği var

  Her kaynak suyu içilmez
  Adalet gece seçilmez
  Söz vardır ki boş geçilmez
  Şakanın da gerçeği var

  Yıkıntılar dövünmesin
  Taze, civan sevinmesin
  Karşı yamaç övünmesin
  Her gönlün bir çiçeği var

  Halay başından bir iki
  Yağmur gözlü ceylan sanki
  Güzel demekte söz mü ki
  Mor kakülü pürçeği var
  Zülfikar Yapar Kaleli

  #100033789

  Konu: VEFASIZLIK

  grup forumunda Zülfikar Yapar KALELİ

  yaparkaleli
  Katılımcı

  Korkunun gölgesinde yan gelmiş yatıyorum
  İnsanlar insanlara bakmıyor vardan başka
  Kör dilimin yüzünden dilimi satıyorum
  Bahardı da gönlüme ne serpti kardan başka

  Sessizlikle karanlık sarılmış uyuyorlar
  Geceler ağız etmiş, gözümü boyuyorlar
  Hıçkırığı benimle baykuşlar duyuyorlar
  Bana ne kaldı gönül ah ile zardan başka

  Yitik bir nida gelir, sağır kulağı sesler
  Hidayet gelin olmuş, aykırı gönlü süsler
  Adalet emzik takmış, inkarcıları besler
  Yüreğime köz indi, görmedi nardan başka

  Sevda taşıyan gönül, gönüllü erler nerde
  Ne hatunda hatunluk, ne erlik kaldı erde
  Bezden başka er mi var, demez mi haylaz birde
  Gönlüme çöken güzü, sormadı yardan başka.

  Zülfikar Yapar Kaleli

  #100033241

  Konu: VELEV Kİ

  grup forumunda İbrahim HAZİNİ

  Hazini
  Katılımcı

  Velev ki

  19.10.09

  Artık zulme susmam, velev ki yalnızım ben
  Acısı uzun olsa, kalsa bile asla olmaz

  Zulme ketum olan, velev ki tek bir nefer
  Güçlülere özür kayırmış, çalsın bu kafa

  Sessizliğe katılmak, velev ki bir kere
  Zaaf haletinde, çekilmez her sefer

  Pürhiddet olma, velev ki haklısın
  Birlik oluşursan, erişirsin murada

  Zayıfı koru, velev ki düşmanın
  Adalet sağlanır, nimetler de çoğalır

  Şii:İbrahim Hazini

  #100033117

  Konu: YAZMIŞ…

  grup forumunda Rıfat ARAZ

  kulum
  Katılımcı

  Kadir Mevlâ’m bu sevdâyı;
  Damar damar öze yazmış!..
  Gül eylemiş hoş edâyı;
  Gönül denen köze yazmış!..

  Kula vermiş cümle varı;
  Vecde salmış vefâdârı!..
  Edep, erdem, namus, arı;
  Tesbih eden söze yazmış!..

  Cana sunmuş emâneti;
  Duyan tatmış adâleti!..
  Bir ibrette bin hayreti;
  Kalbe giden ize yazmış!..

  ‘Sabır’ demiş bende bana;
  Aşk odunu sermiş cana!..
  Nefsi atmış bir cihâna;
  Ömrü çoğa aza yazmış!..

  Gün müsâvi olmaz güne;
  Günü almış dünden öne!..
  Bu hikmeti döne döne;
  Hakkı gören göze yazmış!..

  Bilmiş gönül âlemini;
  Öyle çalmış kalemini!..
  Ömrün o son gül demini;
  Yaza, kışa, güze yazmış!..

  #100032337

  Konu: AHIM OLSUN

  grup forumunda Döner ÖZEKE

  doner
  Katılımcı

  Ne ettiniz siz beyler? Akla ziyan verdiniz!
  Savaşta mı,düşte mi, nasıl gazi oldunuz?
  Bu milleti bağrından vallah sizler vurdunuz,
  Hakkım vardır vekilim, ahım olsun sizlere!

  Memuru,öğretmeni,doktor,hakim. hekimi,
  Asker,gazi,emekli,çalışan dul,yetimi,
  Canından bezdirdiniz,aç ve sefil ettiniz,
  Hakkım vardır vekilim,ahım olsun sizlere!

  Beş yıllık vekillikle olursunuz siz süper,
  ‘Biz süperiz’ diyerek oluyorsunuz hiper!
  Allah korkun var ise,biraz da halkına ver,
  Hakkım vardır vekilim, ahım olsun sizlere!

  Savaşa mı girdiniz, bu milleti böldünüz,
  Çocuk katillerine nasıl taviz verdiniz?
  Vatan hainlerine daim destek oldunuz,
  Hakkım vardır vekilim, ahım olsun sizlere!

  Birgün mahşer yerine istisnasız varılır,
  Yaradan huzurunda Yüce Divan kurulur.
  Bu dünyada ettiğin,senden mutlak sorulur,
  Hakkım vardır vekilim,ahım olsun sizlere!

  Defterler dürülecek,bir mizan kurulacak,
  Herbir kulun yaptığı yüzüne vurulacak.
  Gazi,dulu,yetimi sizden hesap soracak,
  Hakkım vardır vekilim,ahım olsun sizlere!

  Hak,hukuk,adaleti neden bilemediniz?
  Kul hakkı vebalini asla göremediniz!
  Helal,haram demeden her lokmayı yediniz,
  Hakkım vardır vekilim,ahım olsun sizlere!

  Döner’im dönüp durdum,çıkar yol göremedim,
  Paylaşım adaletsiz,size hak veremedim.
  Bu devletin malını ne yedirdim,ne yedim,
  Hakkım vardır vekilim ahım olsun sizlere!

  DÖNER ÖZEKE
  06.04.2008

  #100031572

  Konu: ASİ DESTANI

  grup forumunda Sezer ÇALIŞKANOĞ

  karcocuk
  Üye

  – I.KIVILCIM –

  1

  Ve sakalım battı rahat olduğum cana
  Bedenim kustu ruhumu bu odada
  Can verdim her sabah ezanında
  Şahadetsiz şahadetsiz

  Şans diledim her dirilişimde
  Oysa çatışmalarımda hep yenilirdim?
  Kıvılcım düştü kızıl imamdan kefenime
  Ve cemiyet ruh üfürdü mor ve ?asi? ye
  Süt yılana kucak açtı,

  Oklar bitişti,karanlık saman alevi bedenlere
  Laf kemik etmedi, üstü karayılan derisi
  Özlem duydum kızıl imam ve şehir
  Ne sakalım kalmıştı ne de can
  Oysa çatışmalarımda hep yenilirdim?

  2

  Mazgal incelendi hepten yekvücut oldu
  İhtiyar dede kalleş yavru bebe aç
  Gaip adaletinde kim müebbet?
  Kafatasım eridi boşluğunda hakikatin
  Ram oldum deliler köyünden bir deliye
  Zamanı tek kuruşa sattım

  Yalvardım katillere bakmayın bana
  Oysa çatışmalarımda hep yenilirdim?
  Kıvılcım düştü kızıl imamdan kefenime
  Ve cemiyet ruh üfürdü mor ve ??asi?? ye
  Süt yılana kucak açtı,

  Öd ağacı çoktan yandı bitti
  Küllerinden dağ inledi ateşte altın eridi
  Bedenim artık vakumlu
  Ruhum artık kızıl imam gibi nurlu
  Ben sarardım ıslak tahtamda
  Oysa çatışmalarımda hep yenilirdim?

  3

  Avam sayıldım zorlanmadım hiç
  Duymadım yıllardır o ruh kokan sesten
  Ve yıprandı çatışmalarım açlığında
  Morg soğuk morg sıcak ne fark eder

  Öd ağacı çoktan yandı bitti
  Küllerinden dağ inledi ateşte altın eridi
  Kıvılcım düştü kızıl imamdan kefenime
  Ve cemiyet ruh üfürdü mor ve ??asi?? ye
  Süt yılana kucak açtı,

  Ve beş vakit geçti ilkinden habersiz
  Çatışma bitti! silahlar teslim edildi
  Öd ağacı çoktan yandı bitti!
  Küllerinden dağ inledi ateşte altın eridi

  Artık kaçış yok!
  Öpme asinin ellerini!

  – II. Sinsi –

  Sinsi yolları bürüdüğünden beri
  Kaldırımlarda yürüdü sinsi ins
  Asi çiselemez olsu bugünlere
  Kesik güneşin renksiz metali
  Adı ne? Asi mi? Sinsi mi?
  Robot süvari nerede?
  Gel Asi gel
  Yoksa Kızıl İmam çok ağlayacak

  – III. Gün Doğmadan –

  Kızıl İmamın duası kabul oldu
  Ezanlar artık daha güzel okunacak!
  Birlik içindeki ulu süvari
  Bağırdı gün doğmadan!
  ? Allah Allah?
  Şimdi uğruna savaşılacak ne bir çöl
  Ne de bir gök kubbesi kaldı

  – IV. Kale –

  Sadece dişleri ruhunu zehirlemedi asi-nin
  Kalesinde bombaladı robot dünya
  Baktı gözlerine Kızıl imam
  Asi-nin tahta kanatları artık tamam

  Ahlat gölgesinde ısırıldı nanköre
  Kale içeriden yıkıldı tıpkı putlar gibi
  Dere yatakları yaltaklıkta yarıştı
  Fitne gün yüzüne büründü

  Asi yağacak Kızıl imam el açacak
  Kale secdeye yatacak
  Gün artık batıdan doğacak
  Asi yağacak, Kızıl imam el açacak

  – V. Ayağa Kalk Asi –

  Ruh ayaklanma çıkardı
  Kızıl imam ağladı hıçkıra hıçkıra
  Ruhumun kalp atışı gözüküyordu
  Zarf atıyordu uluyan kurtlara
  Rüyalardı çözemediğim sadece

  Mısır?a gittim!
  Nil?den bir damla su içtim
  Ölümsüzlük kuşandım
  Ruhen ebedi?

  Mehdi emir verdi
  Kızıl imam biat etti
  Rüyalardı çözemediğim sadece

  İstila günü geldi!
  – Ayağa Kalk Asi! ?

  – VI. İki Başlı Küflü Yaratık –

  Sen
  Ruhuna bile kinini belli etmeyen
  Aklındakini bile kalbine demeyen
  İki başlı küflü yaratık
  Çepeçevre kuşatıldığın gün
  Bulmacan çözülecek
  O zaman öpemeyeceksin
  Ne Kızıl İmamın eteğini
  Ne de Asinin ellerini

  – VII. Ölü Sanılan Askerler –

  Özgürlük uğruna
  Ne kadar kan döktünüz?
  Biz bu uğur da
  O bayrağı kırmızılatana kadar
  Yüz üstü sürünen nehrimi
  Kırmızıya boyanana kadar

  Kızıl imam önde
  Biz eteklerinin dibinde
  Ölülerimizle beraber
  Savaştıkça o tada vardık!
  Ölü sanılan askerler korur
  Kendi gök kubbemizi…

  – VIII. Evlat –

  Kimyası ölümsüzlüktü
  Savaşın galibi evlat
  Neydi gerçek nerde ceset
  Ceplerimdeki hep kokmuş et

  Evlat koş yedi düvelle savaş
  Ki sevilesin ateşin bağrında
  Ruhun bir değil dokuz
  Ver evlat şimdi ülkene omuz…

  – IX.Kızıl İmam –

  Süpürge altı
  Çeşit çeşit urgan
  Eğe değdi!
  Karanlıktan gelen gaibe
  Çengel, çan, beşik iç içe
  Ve ışığında açan gül
  Kepenk kapattı?

  Kızıl İmam Susacak
  Susayana Su Satacak
  Allah rızasına Asi Öpecek
  Sadece Ellerini

  – X Ruh. Süvarileri –

  Mantık çatışmasında
  Sona erdi zaman!
  Gözle görünmeyen sözler!
  Ruh süvarilerine yem oldu!

  Gökte dalgalananların ordusu
  Artık mağlup!
  Şimdi zeka ürünü idoller
  Yaralı ruhların ardında
  Komple çarçur oldu…

  – XI.ŞEHİD –

  Tek bir şeytani düşman kalmıştı.
  İran?da
  Büyük mabedin arkasında

  Kör olası deccal soysuzu Asiyi deşti
  Oysa ASİ benim kardeşimdi

  Şimdi kanını akıtacağım.
  Asi – min kanını akıtanın,
  Oysa onun kanı masmavi

  Ulu süvariler kükredi Asinin ölümüne.
  Kızıl imam en önde kıldı namazını
  Bir bayrak için savaşan
  Bir vatan için çarpışan bu yiğide
  Yazık oldu?

  Artık gözler gök kubbenin altında
  Dirlik içindeki birlikte?
  Tarihe yansımayan ruhani Asi?ye selamlar olsun….

  – XII.SON MEVSİM –

  Ve ahir zamanın son mevsimi
  Azgınların yuvarlanacağı
  Gayya vadisi
  Böngürmekte

  Kardeş Mehdi
  Bayrağı dikti
  Dikilmesi gereken mevziiye

  Şimdi Asi
  Semanın arşa değen burçlarında
  Derin bir oh çekiyor…

  Sezer Çalışkanoğ

  #100031462

  Mehmet BÜYÜKSARI
  Katılımcı

  Yarabbi dua eden öğrencinin işini asan,
  Sınav kelimesini yerle yeksen.
  Kitap sorularını noksan,
  Bizlere sınıf geçmeyi ihsan eyle yarabbi.

  Yarabbi bizi idarenin gazabından,
  Karne zayıfından, sınav kağıdından,
  Öğretmenlerin nazından, müdür muavininin
  Yüzünden azadeyle yarabbi.

  Yarabbi hukukçuya adalet, fizikçi ye merhamet,
  Kimyayı spor dersine benzet,
  İngilizceciye sukunet,
  Bizlere on numarayı ihsan et yarabbi.

  Mehmet Büyüksarı

1 ile 15 arası 15 sonuç (toplam 51) görüntüleniyor