Profil fotoğrafı

Nazım Hikmet RAN

 • Açık Şair Grubu
 • 9 ay 1 hafta önce
 • 2

  Şiir

 • 3

  Katılan Üye

KUVÂYI MILLIYE – BEŞINCI BAP

Bu konu 0 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
0 izleyen
0 yanıt
 • Oluşturan
  Şiir
 • #100023516
  afflicted_
  Katılımcı

  Kuvâyi Milliye – Beşinci Bap

  920’nin 16 Martı
  Ve
  Manastırlı Hamdi Efendi
  Ve
  Reşadiyeli Veli Oğlu Memet’in Hikâyesi

  «Bu hamiyetli ve cesur, Manastırlı Hamdi Efendi olmasaydı, İstanbul felâketinden kim bilir haber almak için ne kadar intizarlar içinde kalacaktık. İstanbul’da bulunan nâzır, mebus, kumandan, teşkilâtımız mensupları içinden bir zat çıkıp vaktiyle bize haber vermeği düşünmemiş olduğu anlaşılıyor. Demek ki cümlesini heyecan ve helecan kaplamıştı. Bir ucu Ankara’da bulunan telin İstanbul’da bulunan ucuna yanaşamayacak kadar şaşkın bir hale gelmiş olduklarına bilmem ki hükmetmek caiz olur mu?»
  (Nutuk, s. 295, Devlet Basımevi, İstanbul 1938)

  920’nin 16 Martı.
  Öğleden evvel
  saat onda
  makina başında şöyle bir telgraf aldı Ankara’daki :

  «Der-aliye 16/3/1920.
  İngilizler bastı bu sabah
  Şehzadebaşı’ndaki Muzika karakolunu.
  Müsademe edildi.
  İşgal altına alıyorlar İstanbul’u şimdi.
  Berâyi malûmat arzolunur.
  Manastırlı Hamdi.»

  920’nin 16 Martı.
  Harbiye Nezareti telgrafhanesi buldu Ankara’yı :
  «Etrafta dolaşıyor İngiliz askerleri.
  Şimdi işte
  İngiliz askerleri giriyorlar nezarete.
  İşte giriyorlar içeri.
  Nizamiye kapısına.
  Teli kes.
  İngilizler burdadır.»

  920’nin 16 Martı.
  Manastırlı Hamdi Efendi
  buldu Ankara’dakini tekrar :

  «Paşa hazretleri,
  Harbiye telgrafhanesini de işgal etti İngiliz bahriye askeri
  Tophane’yi de işgal ediyorlar bir taraftan,
  bir taraftan da zırhlılardan asker ihraç olunuyor.
  Vaziyet vehamet kesbediyor efendim.
  Paşa hazretleri,
  Emri devletlerine muntazırım.

  16 Mart 1920
  Hamdi»

  920’nin 16 Martı.
  Durumu bir daha tekrar etti Hamdi Efendi :

  «Sabah bizim asker uykuda iken
  İngiliz bahriye efradı karakolu işgal etmekte iken
  askerlerimiz uykudan şaşkın kalkınca müsademe başlıyor.
  Neticede bizden altı şehit, on beş mecruh olup
  İngilizler zırhlıları rıhtıma yanaştırıp
  Beyoğlu ve Tophane’yi işgal edip.
  İşte Beyoğlu telgrafhanesi de yok.
  İşte Beyoğlu telgraf memurları geldiler.
  Kovmuşlar.
  Burası da işgal olunacaktır bir saata kadar.
  Şimdi haber aldım efendim.»

  920’nin 16 Martı
  uykuda kesti kâfir üçümüzü,
  kurşuna dizdi kâfir ikimizi.
  İngiliz’in hepsi değil domuzu
  Sabaha karşı aldı canımızı.

  920’nin 16 Martı
  basıldı Vezneciler’de karargâh.
  Uyan be tosunum uyan.
  Üçümüzü uykuda kesti kâfir,
  üçümüz : Abdullah çavuş, Şarkışla’dan Osman,
  bir de Zileli Abdülkadir.

  920’nin 16 Martı
  Bozdoğan Kemeri’nde
  kurşuna dizdi kâfir ikimizi.
  Ahmet oğlu Nasuh arkadaşımın adı,
  Reşadiyeli Veli oğlu Memet benimkisi.

  920’nin 16 Martı
  uykuda kesti kâfir üçümüzü.
  Soktu Osman’ın karnına kasaturayı,
  bastı göğsüne kâfirin dizi.
  Dört çocuk babasıydı Abdullah çavuş.
  Doymadı dünyasına Abdülkadir.
  Üçümüzü uykuda kesti kâfir,
  kurşuna dizdi ikimizi.

  920’nin 16 Mart sabahı,
  karakolun karşısında
  bırakmadım elimden silâhı,
  yere serdim iki İngiliz’i.
  Senin ırzını kurtardım İstanbul’um,
  Sana can feda çakır gözlü gülüm.

  Üçümüzü uykuda kesti kâfir,
  kurşuna dizdi ikimizi.
  Şimdi üçümüz :
  Abdullah ve Osman ve Abdülkadir,
  taşları yan yana yatar Eyüp’te.
  Arama, bulamazsın ikimizin kabrini,
  belki maşrıkta, belki mağripte,
  biz de bilemeyiz yerini.

  Uykuda kestiler üçümüzü,
  kurşuna dizdiler ikimizi,
  Ahmet oğlu Nasuh arkadaşımın adı,
  Reşadiyeli Veli oğlu Memet benimkisi.
  Bir de altıncımız var,
  kara kaytan bıyıklı bir şehit,
  son mekânı şöyle dursun,
  adını da bilen yok…

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.

You cannot copy content of this page